Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin Sklepu Internetowego pro-made.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pro-made.pl (zwanym dalej www.pro-made.pl lub „sklepem internetowym” lub „platformą elektroniczną”).

Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma:

Pro-Made Piotr Machał

31-999 Kraków

ul. Kolędnicza 3

NIP: 678 269 43 61

REGON 356747737

Godziny otwarcia:

pn- pt 9-17

Kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. +48 603 335 078

I. Postanowienia wstępne

Sprzedawca - firma Pro-Made Piotr Machał, ul. Kolędnicza 3, 31-999 Kraków, NIP 6782694361. Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała zamówienia produktu, celem dokonania zakupu.

II. Warunki Ogólne

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Czas realizacji zlecenia w przypadku produktów wymagających przetworzenia lub personalizacji to średnio 5 dni roboczych.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele  oraz w święta będą miały swój start realizacji następnego dnia roboczego.

4. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie na stronie sklepu wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zlecenia lub wysyłki. Zamawiający po dokonaniu transakcji, zostanie poinformowany o jej realizacji/przyjęciu, telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

5. Przez "Dane" należy rozumieć wszelkie informacje lub aplikacje dostarczane pro-made.pl w trakcie rejestracji użytkownika lub korzystania z serwisu. Dotyczy to także przesyłanej do pro-made.pl poczty elektronicznej i informacji przekazywanych telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przesyłanych danych.

6. Użytkownicy oświadczają, że przesyłane przez nich dane:

 • nie będą nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
 • nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych: tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
 • nie będą naruszały obowiązującego prawa;
 • nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
 • nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;
 • nie będą zawierały wirusów, lub innych programów komputerowych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie obniżenia funkcjonalności Serwisu;
 • nie będą zawierały bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do opisów towarów lub usług, które:
  - są zgodnie z niniejszym Regulaminem niedozwolone;
  - w stosunku do których użytkownik nie ma praw umieszczać odsyłaczy;

7. Sklep internetowy www.pro-made.pl stworzy bazę danych wszystkich użytkowników serwisu. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych do celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

8. Sklep internetowy www.pro-made.pl informuje, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

III. Produkt

1. Produkty oferowane przez sklep internetowy są produktami fabrycznie nowymi, bez wad, chyba że odmienna informacja została przedstawiona przy opisie Towaru na Platformie elektronicznej lub została ustalona indywidualnie z Kupującym.

2. Produkty i nazwach „Nakładki na schody NA WYMIAR” oraz „Ramki do tablic rejestracyjnych z napisem” są wykonywane na wyraźne życzenie klienta i pod jego dyktando. Nie przysługuje więc do nich prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3. Zdjęcia produktu mają charakter informacyjny, nie oddają rzeczywistej wielkości. Mogą zaistnieć różnice wynikające z formy wizualizacji, w jakiej jest przedstawiony produkt. Różnice mogą wynikać również z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.).

4. Sprzedawca sprzedaje produkty, które Klient może przygotować do użytku oraz zamontować we własnym zakresie, bez potrzeby zlecania montażu/demontażu osobom trzecim. Zlecenie przez Klienta montażu/demontażu osobom trzecim jest jego dobrowolnym wyborem. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za montaż i demontaż produktów oraz za inne koszty pośrednie jakie zapłacił Klient.

5. Do dyspozycji Klienta pozostaje infolinia Działu Obsługi Technicznej, działająca w godz. 9-17 w dni robocze, służąca Klientowi poradami technicznymi odnośnie oferowanych przez Sprzedawcę produktów. Nr infolinii 603 335 078 (koszt połączenia wg stawki operatora).

IV. Ceny

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów w sklepie z wykorzystaniem sieci Internet. Informacje zamieszczone w sklepie internetowym dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Klient celem zakupu produktu składa ofertę jego nabycia wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej. Umowę sprzedaży produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez sprzedawcę e-maila na adres internetowy klienta potwierdzającego fakt wysłania zamówionego produktu.

2. Wszystkie ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym podane są w złotych polskich, są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłek. Cena, która widnieje przy produkcie w chwili jego zamówienia przez klienta jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach platformy elektronicznej, bądź wprowadzania w nich zmian.

V. Warunki Sprzedaży

1. Zamówienie to oświadczenie woli Klienta złożone po zapoznaniu się z Regulaminem i Towarem oraz jego opisem i obowiązującą ceną (w przypadku Towarów, które posiadają wskazanie ceny), za pośrednictwem Platformy elektronicznej, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, powodujące zawarcie Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy elektronicznej. Zawarcie umowy nie dotyczy Towarów, których Sprzedający nie posiada w magazynie, a co do których Kupujący otrzyma powiadomienie w drodze email o braku tego Towaru w magazynie Sprzedającego w terminie 1-2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Opcja ta dotyczy wyłącznie tych Towarów, które posiadają wskazanie za pośrednictwem Platformy elektronicznej ceny Towarów.

VI. Płatność

Sklep www.pro-made.pl przewiduje następujące formy płatności:

1. Przedpłata na konto bankowe:

Pro-Made

Piotr Machał

31-999 Kraków

ul. Kolędnicza 3

NIP: 678 269 43 61

mBank
32 1140 2004 0000 3702 7805 4600 

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia przesłany na skrzynkę pocztową podaną przez Klienta.

2. Dla wszystkich transakcji sprzedaży produktów w sklepie internetowym wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT. Klient składając zamówienie zgłasza w formularzu zamówienia wystawienie paragonu bądź faktury VAT.

VII. Wysyłka

1. Kupujący upoważnia firmę: Pro-Made Piotr Machał ul. Kolędnicza 3, 31-999 Kraków NIP 6782694361 do podejmowania w swoim imieniu i na swoją rzecz wszelkich czynności faktycznych związanych z nadawaniem zakupionych produktów.

2. Zamówiony produkt wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD/Siódemka, DHL lub Inpost na terenie Polski. Omawiana przesyłka jest usługą w szczególności w znaczeniu omówionym ustawą z dn 2 marca 2000r. Dz.U. Nr 22 poz. 271 Rozdz. 2 Art. 10 pkt. 3.1.

3. Koszty związane z wysyłką towaru ponosi Klient.

4. Domyślną formą dostawy jest paczka kurierska DPD po wpłacie. Pozostałe formy dostawy są przesyłkami opcjonalnymi realizowanymi na życzenie Klienta.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia z uwagi na jego wartość, wagę, ilość produktów, specyficzny charakter opakowania. Jednostkowy koszt dostawy to 1 paczka o dopuszczalnych gabarytach (wysokość+szerokość+grubość < 2 m) i wadze do 30 kg (dla paczek kurierskich).

6. Cennik dostawy na terytorium Polski:

Przesyłka kurierska po wpłacie - 16zł brutto

Przesyłka do Paczkomatu Inpost – 14zł brutto

(czas dostawy kuriera: standard 1 dzień roboczy, ale nie później niż 3 dni robocze)

7. Na daną opcję dostawy składa się wartość usługi transportowej wg wybranego operatora oraz koszty związane z obsługą zamówienia.

8. Koszt przesyłki produktu do Klienta poza terytorium Polski będzie każdorazowo uzgadniany i przesłany do akceptacji.

9. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie odbioru (nie tylko opakowania zewnętrznego, ale również właściwego produktu). Firma Pro-Made nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w trakcie jego dostawy. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia protokołu szkody z firmą kurierską DPD, a następnie poinformowanie Sprzedającego oraz przesłanie sporządzonego protokołu (scanem) do siedziby firmy Pro-Made w celu uruchomienia procedury reklamacyjnej. Sprawdzenie przesyłki w momencie odbioru ułatwia dochodzenie roszczeń wobec danego operatora.

10. Przesyłki kurierskie w swej cenie zawierają ubezpieczenie transportowe do wartości wysłanych produktów.

11. Towar staramy wysłać się w ciągu 1-10 dni roboczych. O wszystkich przesunięciach czasowych w realizacji wysyłki dłuższych niż 10 dni roboczych, Klient zostanie poinformowany mailowo bądź telefonicznie.

12. W przypadku towarów ściąganych na specjalne zamówienie Klienta, czas dostawy będzie ustalony z Klientem indywidualnie.

13. Czas dostawy to czas przygotowania zamówienia + czas dostawy operatora.

14. W przypadku nieodebrania przesyłki z winy Kupującego, Kupujący ma obowiązek wobec Sprzedającego pokryć koszty przesyłki zwrotnej. Koszt ponownej wysyłki pokrywa również Kupujący.

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot produktu

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy kupna produktu bez podania przyczyny nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia klientowi produktu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy (w wersji pisemnej lub elektronicznej). Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej ceny produktu, a Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania odstąpienia.

2. W piśmie zawierającym oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu Klient zobowiązany jest wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot uiszczonej przez niego kwoty. Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę (cenę produktu oraz koszt wysyłki od Sprzedawcy do Kupującego) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży i przyjęcia przez sprzedawcę zwracanego produktu. Zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2011/83 jeżeli wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańsza domyślna przesyłka oferowana przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów, niż wartość najtańszej oferowanej opcji wysyłki.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej przez serwis pro-made.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

* o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

* w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

* !!! w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; !!!

4. Zwroty środków wpłaconych realizowane są bezpłatnie na polski rachunek bankowy Klienta lub na polski rachunek bankowy  innej osoby  wskazany pisemnie. Zwroty środków w innej postaci są usługą płatną odrębnie. Wartość usługi zostanie potrącona od zwracanej kwoty (np. koszt przekazu pocztowego, przelew na zagraniczny rachunek).

5. Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów (zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2011/83). W związku z tym prosimy Klientów o właściwe obchodzenie się z produktem oraz jego opakowaniem do momentu podjęcia decyzji o zachowaniu produktu, aby nie zmniejszyć jego wartości rynkowej w przypadku odstąpienia od umowy.

6. Koszty odesłania towaru w ramach odstąpienia od umowy pokrywa Kupujący.

7. Wzór odstąpienia od umowy:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy której przedmiotem jest: …...........................................................................

nr ............................................ zawartej dnia ...............................................

w ..........................................................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych)

na konto nr ...........................................................................................................................

                                         podpis Konsumenta

IX. Reklamacje

1. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji na okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem produktów, na które obowiązuje 14-dniowa gwarancja rozruchowa lub których naturalne zużycie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy. W przypadku produktów posiadających dłuższy okres gwarancyjny, stosowna informacja zostanie podana w opisie produktu na stronie www.pro-made.pl

2. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

3. Reklamacji nie podlegają:

 • towar nadesłany bez danych potrzebnych do sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego
 • przedmioty uszkodzone mechanicznie lub niewłaściwie użytkowane przez Klienta

4. Za szkody wywołane użytkowaniem produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, nadużycie produktu, bądź użytkowanie niezgodne przepisami  prawa odpowiada Klient.

5. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej produkt należy dostarczyć lub odesłać przesyłką pocztową na adres Pro-Made, ul. Kolędnicza 3, 31-999 Kraków. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego pokrywa Klient (Kupujący), chyba że strona Sprzedająca ustali inaczej. W przypadku reklamacji uznanej za zasadną Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów odesłania produktu reklamowanego na konto bankowe. Koszt odesłania zasadnej reklamacji do Klienta pokrywa Sprzedawca. W każdej innej sytuacji koszty przesyłek ponosi Klient.

6. W celu złożenia reklamacji najlepiej przedstawić:

 • paragon fiskalny lub kopia faktury VAT, a jeżeli nie jest to możliwe inne potwierdzenie zakupu towaru
 • towar z opisem usterki
 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon, adres mailowy)

7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar z ujawnioną wadą może zostać wymieniony na nowy pełnowartościowy lub naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Firma zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inny dostępny w sklepie internetowym towar.

8. Sprzedawca sprzedaje produkty, które Klient może przygotować do użytku oraz zamontować we własnym zakresie, bez potrzeby zlecania montażu/demontażu osobom trzecim. Zlecenie przez Klienta montażu/demontażu osobom trzecim jest jego dobrowolnym wyborem. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za montaż i demontaż produktów oraz za inne koszty pośrednie jakie zapłacił Klient.

9. W okresie trwania procesu reklamacyjnego Firma nie wydaje produktów zastępczych.

X. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.

2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121). , ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów... oraz ochronie danych osobowych.

3. Sklep internetowy pro-made.pl nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

4. Sklep internetowy pro-made.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
 • za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których pro-made.pl przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
 • Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
 • przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od pro-made.pl;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od pro-made.pl;
 • szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od pro-made.pl;

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Serwisem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7. Złożenie zamówienia w Sklepie pro-made.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Kontakt

PRO MADE
 
31-999 Kraków NIP 678-269-43-61
ul. Kolędnicza 3 REGON 356747737
tel. 603 335 078 BRE BANK mBank
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 32 1140 2004 0000 3702 7805 4600

POLECAMY

http://luksusowe-zakopane.pl/

http://orlaperclux.pl/

nasza oferta na Allegro: Pro-Made

NaSchody.pl - sklep z nakładkami

 

MAPKA DOJAZDU

Map-icon

S5 Box